08/03/2012 4:24:00 CH
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
I. THÔNG TIN CHUNG
 - Địa chỉ : Đường Trung Tâm - Khu phố 2 - P.Ba hàng - Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên.
 - Số điện thoại: 02803.763.092
II. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ :
 1. Ông Nguyễn Hữu Tuấn.
 - Chức vụ: Giám đốc;
 - Số điện thoại DĐ: 0984.373.660; SĐT Cơ quan 02803.864.926.
 2. Ông Nguyễn Quang Thịnh ;
 - Chức vụ: . Phó giám đốc
 - Số điện thoại DĐ: 0912.710.424. SĐT Cơ quan 02803.764.899
 3. Ông Dương Văn Phi
 - Chức vụ: Phó giám đốc.
 - Số điện thoại DĐ: 0912.386.957; SĐT Cơ quan 02803.763.799.

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
 1. Chức năng của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cấp thị xã:
 1.1. Tham mưu, giúp việc Ban đại diện hội đồng quản trị (BĐD- HĐQT) cấp huyện triển khai các hoạt động của NHCSXH trên địa bàn.
 1.2. Kiểm tra, giám sát các đối tượng khách hàng, các tổ chức làm uỷ thác cho vay trong việc chấp hành chủ trương chính sách, quy chế nghiệp vụ tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác.
 1.3. Thực hiện một số hoạt động nghiệp vụ khi có điều kiện, được Giám đốc chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh giao.
 2. Nhiệm vụ của Phòng giao dịch NHCSXH cấp thị xã.
 2.1. Ký hợp đồng cụ thể về uỷ thác cho vay, hợp đồng nhận uỷ thác vốn trên địa bàn cấp thị xã.
 2.2. Tổ chức nhận tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm dân cư.
 2.3. Tổ chức thu chi nghiệp vụ
 2.4. Thực hiện nghiệp vụ thanh toán.
 2.5. Phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức nhận uỷ thác, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn trong việc triển khai thành lập, đào tạo bồi dưỡng, giám sát các hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp với các ngành chức năng lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư với chương trình cho vay vốn trên địa bàn.
 2.6. Tổ chức thực hiện và chấp hành chế độ báo cáo thống kê, kế toán và báo cáo nghiệp vụ, quản lý nghiệp vụ theo quy định của NHCSXH.
 2.7. Thực hiện các nghiệp vụ khác do Hội đồng quản trị cho phép.

Các tin khác

Bản đồ hành chính

đồng hồ sao rolex replica iwc